Buea Town

7 gemeenschappen
15,500 mensen
Zeven gemeenschappen rond Buea Town in het zuidwesten van Kameroen hebben geen goede toegang tot drinkwater. Tot op de dag van vandaag staan ​​de 15.500 inwoners van deze gemeenschappen in de rij voor de kleine drinkwaterkranen of zijn ze afhankelijk van het kopen van water in jerrycans. Zeven gemeenschappen rond Buea Town in het zuidwesten van Kameroen hebben geen goede toegang tot drinkwater. Tot op de dag van vandaag staan ​​de 15.500 inwoners van deze gemeenschappen in de rij voor de kleine drinkwaterkranen of zijn ze afhankelijk van het kopen van water in jerrycans.

Zeven gemeenten met 15.500 inwoners

Buea Town is een conglomeraat van 7 gemeenschappen (Mokunda, Wonyalyonga, Wondongo, Wonyeamongo, Moli en Vasingi) in het zuidwesten van Kameroen. In 2020 bedroeg de populatie 15.000 inwoners. Het wordt geleid door de chef, traditionele raad en kwartshoofden. Hun belangrijkste activiteiten zijn landbouw, jagen en ook bedrijven, zoals kleine handel in verschillende goederen, van voedingsmiddelen tot kleding in winkels en tijdelijke stands. Het heeft toegankelijke wegen die verschillende wijken met elkaar verbinden.

Urgentie: onvoldoende beschikbaarheid van water

De meeste mensen in deze gemeenschappen hebben te kampen met watertekorten. Ondanks een bron met een watersysteem dat men al meer dan 30 jaar van water voorziet in verschillende wijken. Helaas is deze toevoer van water tegenwoordig onvoldoende door een storing van het systeem in combinatie met een toenemende populatieomvang. Deze gemeenschappen groeien snel met gemiddeld 3 tot 5% per jaar en over vijftien jaar zal de bevolking de 25.000 overschrijden.

Ook is de sanitatie in alle gemeenschappen slecht. Er zijn geen openbare toiletten. Veel inwoners hebben geen toilet. De afwezigheid van water verslechtert de hygiënische omstandigheden.

Onze activiteiten en aanpak

Dit project zal de levensomstandigheden binnen de gemeenschappen verbeteren doordat men toegang heeft tot drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Als gevolg hiervan zullen de gezondheids- en sociaaleconomische positie van de gemeenschappen aanzienlijk verbeteren.

Onze activiteiten zijn zowel gebaseerd op een diepgaande analyse van het mislukken van ontwikkelingsprojecten, als op de lange termijn ervaring van onze projectpartners in Kameroen. Gedurende de voorbereiding van één à twee jaar bezoekt ons team maandelijks gemeenschappen om de aanpak met hen te bespreken en uit te leggen wat er van hen wordt verwacht op het gebied van organisatie, administratie en financiën. In dit voortraject leggen we de basis voor een succesvol project.

Bewustwording creëren

Het voortraject vloeit geleidelijk over in de fase van bewustwording bij de inwoners. Bijvoorbeeld bewustzijn van en kennis over het belang van bossen voor waterbronnen, de hygiënische omstandigheden in verband met ziekten, het belang van betalen voor het watersysteem, etc. Leden van de gemeenschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan opleidingen, om lid te worden van het bestuur of een werkgroep of om te werken aan de aanleg van het watersysteem.

Grondwater- en stroombeschermingsgebied

Een groot deel van het gebied rond de gemeenschappen is veranderd in landbouwgrond, tot aan de grenzen van het nationale park Mount Cameroon. Primaire en secundaire bossen staan onder druk. Op basis van de onderzoeken markeren we met de lokale belanghebbenden en besluitvormers twee gebieden die beschermd zullen worden. Dit zijn de zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden die essentieel zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van het toekomstige drinkwater voor de gemeenschappen. Binnen dit gebied is landbouw verboden, het bos wordt behouden of kan zich herstellen.

Renovatie en aanleg van een duurzaam watersysteem

Een belangrijke fase is natuurlijk de renovatie en aanleg van een duurzaam watersysteem dat de gemeenschappen van drinkwater voorziet. Delen van bestaande constructies worden opgenomen in een nieuw watersysteem. Zo worden enkele oude staande kranen gerenoveerd en wordt gebruik gemaakt van leidingen en delen van de stroomgebieden bij beide bronnen.

Het water wordt overgebracht door middel van zwaartekracht. Het bereik van een drinkwatersysteem op basis van zwaartekracht is vele malen groter dan een netwerk op basis van pompen. Hierdoor krijgen meer mensen toegang. De bedrijfskosten van een zwaartekrachtsysteem zijn erg laag, omdat er geen energiekosten voor nodig zijn. De duurzaamheid van een op zwaartekracht gebaseerd systeem, waarbij alle onderdelen lokaal beschikbaar en repareerbaar zijn, is potentieel hoog.

Sanitaire voorzieningen en hygiëne

Toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne is een belangrijk aspect van gezondheid. Het projectteam implementeert een Community Led Total Sanitation Strategy Program. Dit betekent dat trainers leden van de gemeenschap bewust maken van de invloed van hun gedrag op hun gezondheid of die van hun kinderen.

De gemeenschappen werken vervolgens aan hun eigen actieplannen, waaronder acties zoals het bouwen van toiletten, het informeren van restaurants, het verbieden van open ontlasting en schoonmaakcampagnes op de markten. Een team van trainersmonitors ondersteunt de gemeenschappen bij het realiseren van hun actieplannen.

Duurzaamheid en bestuur

Om gemeenschappen te ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun watersysteem en natuurlijke hulpbronnen, implementeren we het 'community-owned, business-managed' model.

Dit COBO-model houdt in dat de gemeenschappen eigenaar zijn van de waterbron(nen) en het watersysteem en verantwoordelijk zijn voor het beheer van het grondwaterbeschermingsgebied. Het wordt beheerd door een bestuur met een professioneel ingericht lokaal kantoor. De financiering hiervan komt uit de heffingen op het gebruik van het watersysteem. Dit is naar verwachting circa € 30.000,- per jaar (500 francs per maand per huishouden). Het innen van vergoedingen kan beginnen wanneer het water constant loopt, dus wanneer de bouw is voltooid.

De gemeenschappen richten gezamenlijk een vereniging op. Iedereen is lid van deze vereniging. Zij (of hun vertegenwoordigers) komen jaarlijks bijeen in de ledenvergadering. De ledenvergadering kiest uit hen een bestuur. Het projectteam leidt de directie uitgebreid op in financiën, management, planning, communicatie, teamwork, etc.

De dagelijkse werking vereist een kleine organisatie met betaald personeel. Dit bureau voert de administratieve werkzaamheden, de inning van de heffingen, de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het watersysteem en het toezicht op het beschermde gebied. Het kantoor doet tevens dienst als informatiecentrum.

Zeven gemeenten met 15.500 inwoners

Buea Town is een conglomeraat van 7 gemeenschappen (Mokunda, Wonyalyonga, Wondongo, Wonyeamongo, Moli en Vasingi) in het zuidwesten van Kameroen. In 2020 bedroeg de populatie 15.000 inwoners. Het wordt geleid door de chef, traditionele raad en kwartshoofden. Hun belangrijkste activiteiten zijn landbouw, jagen en ook bedrijven, zoals kleine handel in verschillende goederen, van voedingsmiddelen tot kleding in winkels en tijdelijke stands. Het heeft toegankelijke wegen die verschillende wijken met elkaar verbinden.

Urgentie: onvoldoende beschikbaarheid van water

De meeste mensen in deze gemeenschappen hebben te kampen met watertekorten. Ondanks een bron met een watersysteem dat men al meer dan 30 jaar van water voorziet in verschillende wijken. Helaas is deze toevoer van water tegenwoordig onvoldoende door een storing van het systeem in combinatie met een toenemende populatieomvang. Deze gemeenschappen groeien snel met gemiddeld 3 tot 5% per jaar en over vijftien jaar zal de bevolking de 25.000 overschrijden.

Ook is de sanitatie in alle gemeenschappen slecht. Er zijn geen openbare toiletten. Veel inwoners hebben geen toilet. De afwezigheid van water verslechtert de hygiënische omstandigheden.

Onze activiteiten en aanpak

Dit project zal de levensomstandigheden binnen de gemeenschappen verbeteren doordat men toegang heeft tot drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Als gevolg hiervan zullen de gezondheids- en sociaaleconomische positie van de gemeenschappen aanzienlijk verbeteren.

Onze activiteiten zijn zowel gebaseerd op een diepgaande analyse van het mislukken van ontwikkelingsprojecten, als op de lange termijn ervaring van onze projectpartners in Kameroen. Gedurende de voorbereiding van één à twee jaar bezoekt ons team maandelijks gemeenschappen om de aanpak met hen te bespreken en uit te leggen wat er van hen wordt verwacht op het gebied van organisatie, administratie en financiën. In dit voortraject leggen we de basis voor een succesvol project.

Bewustwording creëren

Het voortraject vloeit geleidelijk over in de fase van bewustwording bij de inwoners. Bijvoorbeeld bewustzijn van en kennis over het belang van bossen voor waterbronnen, de hygiënische omstandigheden in verband met ziekten, het belang van betalen voor het watersysteem, etc. Leden van de gemeenschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan opleidingen, om lid te worden van het bestuur of een werkgroep of om te werken aan de aanleg van het watersysteem.

Grondwater- en stroombeschermingsgebied

Een groot deel van het gebied rond de gemeenschappen is veranderd in landbouwgrond, tot aan de grenzen van het nationale park Mount Cameroon. Primaire en secundaire bossen staan onder druk. Op basis van de onderzoeken markeren we met de lokale belanghebbenden en besluitvormers twee gebieden die beschermd zullen worden. Dit zijn de zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden die essentieel zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van het toekomstige drinkwater voor de gemeenschappen. Binnen dit gebied is landbouw verboden, het bos wordt behouden of kan zich herstellen.

Renovatie en aanleg van een duurzaam watersysteem

Een belangrijke fase is natuurlijk de renovatie en aanleg van een duurzaam watersysteem dat de gemeenschappen van drinkwater voorziet. Delen van bestaande constructies worden opgenomen in een nieuw watersysteem. Zo worden enkele oude staande kranen gerenoveerd en wordt gebruik gemaakt van leidingen en delen van de stroomgebieden bij beide bronnen.

Het water wordt overgebracht door middel van zwaartekracht. Het bereik van een drinkwatersysteem op basis van zwaartekracht is vele malen groter dan een netwerk op basis van pompen. Hierdoor krijgen meer mensen toegang. De bedrijfskosten van een zwaartekrachtsysteem zijn erg laag, omdat er geen energiekosten voor nodig zijn. De duurzaamheid van een op zwaartekracht gebaseerd systeem, waarbij alle onderdelen lokaal beschikbaar en repareerbaar zijn, is potentieel hoog.

Sanitaire voorzieningen en hygiëne

Toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne is een belangrijk aspect van gezondheid. Het projectteam implementeert een Community Led Total Sanitation Strategy Program. Dit betekent dat trainers leden van de gemeenschap bewust maken van de invloed van hun gedrag op hun gezondheid of die van hun kinderen.

De gemeenschappen werken vervolgens aan hun eigen actieplannen, waaronder acties zoals het bouwen van toiletten, het informeren van restaurants, het verbieden van open ontlasting en schoonmaakcampagnes op de markten. Een team van trainersmonitors ondersteunt de gemeenschappen bij het realiseren van hun actieplannen.

Duurzaamheid en bestuur

Om gemeenschappen te ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun watersysteem en natuurlijke hulpbronnen, implementeren we het 'community-owned, business-managed' model.

Dit COBO-model houdt in dat de gemeenschappen eigenaar zijn van de waterbron(nen) en het watersysteem en verantwoordelijk zijn voor het beheer van het grondwaterbeschermingsgebied. Het wordt beheerd door een bestuur met een professioneel ingericht lokaal kantoor. De financiering hiervan komt uit de heffingen op het gebruik van het watersysteem. Dit is naar verwachting circa € 30.000,- per jaar (500 francs per maand per huishouden). Het innen van vergoedingen kan beginnen wanneer het water constant loopt, dus wanneer de bouw is voltooid.

De gemeenschappen richten gezamenlijk een vereniging op. Iedereen is lid van deze vereniging. Zij (of hun vertegenwoordigers) komen jaarlijks bijeen in de ledenvergadering. De ledenvergadering kiest uit hen een bestuur. Het projectteam leidt de directie uitgebreid op in financiën, management, planning, communicatie, teamwork, etc.

De dagelijkse werking vereist een kleine organisatie met betaald personeel. Dit bureau voert de administratieve werkzaamheden, de inning van de heffingen, de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het watersysteem en het toezicht op het beschermde gebied. Het kantoor doet tevens dienst als informatiecentrum.

Doneer voor dit project

Eva Boeree, Projectcoördinatie
evaboeree@livebuild.org

Doneer voor dit project

Eva Boeree, Projectcoördinatie
evaboeree@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk