Onze aanpak

11 communities
41.000 inhabitants
LiveBuild is opgericht in 2007 en werkt sinds 2008 in het zuidwesten en noordwesten van Kameroen. Met onze partners realiseren we gemeenschapsontwikkelingsprojecten op het gebied van water- en landbeheer, onderwijs en gezondheid. We werken momenteel in 11 gemeenschappen met meer dan 41.000 inwoners.LiveBuild is opgericht in 2007 en werkt sinds 2008 in het zuidwesten en noordwesten van Kameroen. Met onze partners realiseren we gemeenschapsontwikkelingsprojecten op het gebied van water- en landbeheer, onderwijs en gezondheid. We werken momenteel in 11 gemeenschappen met meer dan 41.000 inwoners.

Slechte duurzaamheid van watersystemen

In de afgelopen decennia zijn veel landelijke watervoorzieningssystemen in Kameroen gestopt met werken en zijn dorpen gedwongen om hun eigen betrouwbare systemen voor drinkwater te realiseren (met of zonder steun van NGO's).

Daarnaast leiden klimaatverandering en snelgroeiende dorpen tot een grotere behoefte aan hout en landbouwgrond. Bossen worden omgezet in cacao- en groenteboerderijen. Zelfs in stroomgebieden is landbouw vrij gebruikelijk. Vaak worden dorpelingen (van wie velen vrouwen zijn) gedwongen om illegaal landbouw te bedrijven omdat ze geen toegang hebben tot land. Als landbouwactiviteiten niet goed gepland zijn, veroorzaken ze aardverschuivingen, erosie, vervuiling en vervolgens een radicale afname van het potentieel van land- en grondwater, wat bijdraagt aan klimaatverandering.

Ondersteuning op lange termijn en ondernemingszin

Het beheren van een watersysteem en het behouden en regenereren van bossen is complex en vereist een solide institutionele basis die een duurzame dienstverlening mogelijk maakt. Zonder de noodzakelijke lange termijn ondersteuning en een ondernemersgeest zullen veel projecten die worden uitgevoerd om toegang tot water in deze plattelandsgemeenschappen te bieden, blijven mislukken.

Community-owned business operated model

Sinds 2012 hebben we daarom ons COBO-model (Community-Owned, Business Operated) ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit betekent dat we (langdurig) gemeenschappen ondersteunen om hun land- en waterbezit professioneel te beheren.

Voor het onderhoud van het watersysteem is een lokaal geëxploiteerd waterkantoor nodig. Het waterkantoor heeft professionele medewerkers in dienst en genereert een inkomen door het innen van betaalbare servicekosten, die vervolgens worden gebruikt om het watersysteem op lange termijn te onderhouden en te renoveren en zo een duurzaam watersysteem te garanderen. Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in dit proces.

Bescherming en regeneratie van bossen

Het waterkantoor is ook verantwoordelijk voor het behoud van bossen en bevordering van de waterbronnen. Herbebossing van stroomgebieden vindt plaats om een langdurige watervoorziening in stand te houden. Boeren binnen het stroomgebied worden in onderling overleg verplaatst en gecompenseerd. Om dit proces te ondersteunen worden boeren getraind om de productiviteit van hun land te verhogen terwijl ze biologische landbouw toepassen.

Beide prikkels zullen worden gebruikt om de start van door de gemeenschap aangestuurd land- en waterbeheer te bevorderen, waardoor een grootschalige bottom-up bescherming en regeneratie van bossen mogelijk wordt.

Lokale experts: uitvoerende partners

We hebben onze aanpak ontwikkeld in samenwerking met een groep lokale ervaren Kameroense partners. Zij zijn de belangrijkste uitvoerende spelers in het veld. Hun vaardigheden en expertise variëren van projectmanagement tot organisatieopbouw, training, technische details, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Onze activiteiten

We passen aan aantal activiteiten toe om gemeenschappen te ondersteunen met duurzaam land- en waterbeheer, inclusief de bescherming en regeneratie van bossen:

- Bewustwording opbouwen van de relatie tussen toekomstige kwaliteit en kwantiteit van de watervoorziening binnen de gemeenschappen en landbouwpraktijken in de bossen.

- Ondersteuning van traditionele raden om landbeheer te analyseren en opnieuw te bekijken (regels, procedures en voorschriften voor landgebruik en eigendom van de gemeenschap).

- Boeren in staat stellen hun productie te verhogen door middel van landverbeteringen die tegelijkertijd afstroming verminderen en infiltratie vergroten.

- Aanleg van drinkwatersystemen en het opzetten van waterkantoren om deze te beheren. Samenwerking met gemeenschappen om de waterinfrastructuur vanuit hun eigen budget te beheren en te onderhouden volgens ons ‘COBO-model.

- Sterke instellingen (organisaties en capaciteiten) opbouwen om goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen mogelijk te maken (met name in het waterwingebied).

- Bied vrouwen alternatieve kansen op inkomen, ze werken ook in waterbedrijven.

Slechte duurzaamheid van watersystemen

In de afgelopen decennia zijn veel landelijke watervoorzieningssystemen in Kameroen gestopt met werken en zijn dorpen gedwongen om hun eigen betrouwbare systemen voor drinkwater te realiseren (met of zonder steun van NGO's).

Daarnaast leiden klimaatverandering en snelgroeiende dorpen tot een grotere behoefte aan hout en landbouwgrond. Bossen worden omgezet in cacao- en groenteboerderijen. Zelfs in stroomgebieden is landbouw vrij gebruikelijk. Vaak worden dorpelingen (van wie velen vrouwen zijn) gedwongen om illegaal landbouw te bedrijven omdat ze geen toegang hebben tot land. Als landbouwactiviteiten niet goed gepland zijn, veroorzaken ze aardverschuivingen, erosie, vervuiling en vervolgens een radicale afname van het potentieel van land- en grondwater, wat bijdraagt aan klimaatverandering.

Ondersteuning op lange termijn en ondernemingszin

Het beheren van een watersysteem en het behouden en regenereren van bossen is complex en vereist een solide institutionele basis die een duurzame dienstverlening mogelijk maakt. Zonder de noodzakelijke lange termijn ondersteuning en een ondernemersgeest zullen veel projecten die worden uitgevoerd om toegang tot water in deze plattelandsgemeenschappen te bieden, blijven mislukken.

Community-owned business operated model

Sinds 2012 hebben we daarom ons COBO-model (Community-Owned, Business Operated) ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit betekent dat we (langdurig) gemeenschappen ondersteunen om hun land- en waterbezit professioneel te beheren.

Voor het onderhoud van het watersysteem is een lokaal geëxploiteerd waterkantoor nodig. Het waterkantoor heeft professionele medewerkers in dienst en genereert een inkomen door het innen van betaalbare servicekosten, die vervolgens worden gebruikt om het watersysteem op lange termijn te onderhouden en te renoveren en zo een duurzaam watersysteem te garanderen. Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in dit proces.

Bescherming en regeneratie van bossen

Het waterkantoor is ook verantwoordelijk voor het behoud van bossen en bevordering van de waterbronnen. Herbebossing van stroomgebieden vindt plaats om een langdurige watervoorziening in stand te houden. Boeren binnen het stroomgebied worden in onderling overleg verplaatst en gecompenseerd. Om dit proces te ondersteunen worden boeren getraind om de productiviteit van hun land te verhogen terwijl ze biologische landbouw toepassen.

Beide prikkels zullen worden gebruikt om de start van door de gemeenschap aangestuurd land- en waterbeheer te bevorderen, waardoor een grootschalige bottom-up bescherming en regeneratie van bossen mogelijk wordt.

Lokale experts: uitvoerende partners

We hebben onze aanpak ontwikkeld in samenwerking met een groep lokale ervaren Kameroense partners. Zij zijn de belangrijkste uitvoerende spelers in het veld. Hun vaardigheden en expertise variëren van projectmanagement tot organisatieopbouw, training, technische details, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Onze activiteiten

We passen aan aantal activiteiten toe om gemeenschappen te ondersteunen met duurzaam land- en waterbeheer, inclusief de bescherming en regeneratie van bossen:

- Bewustwording opbouwen van de relatie tussen toekomstige kwaliteit en kwantiteit van de watervoorziening binnen de gemeenschappen en landbouwpraktijken in de bossen.

- Ondersteuning van traditionele raden om landbeheer te analyseren en opnieuw te bekijken (regels, procedures en voorschriften voor landgebruik en eigendom van de gemeenschap).

- Boeren in staat stellen hun productie te verhogen door middel van landverbeteringen die tegelijkertijd afstroming verminderen en infiltratie vergroten.

- Aanleg van drinkwatersystemen en het opzetten van waterkantoren om deze te beheren. Samenwerking met gemeenschappen om de waterinfrastructuur vanuit hun eigen budget te beheren en te onderhouden volgens ons ‘COBO-model.

- Sterke instellingen (organisaties en capaciteiten) opbouwen om goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen mogelijk te maken (met name in het waterwingebied).

- Bied vrouwen alternatieve kansen op inkomen, ze werken ook in waterbedrijven.

Werk met ons samen

Kim, Projectcoördinatie
lucy@livebuild.org

Werk met ons samen

Kim, Projectcoördinatie
lucy@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk