Verhaal

LiveBuild biedt jonge mensen in Nederland en Kameroen de kans om hun talent in te zetten voor een mooiere wereld. Dit leidt tot betekenisvolle projecten en inspirerende samenwerkingen.

How we work

Wij geloven dat iedereen iets goeds kan doen voor een ander, door datgene te doen waar je goed in bent en waar je plezier uit haalt.

Drie twintigers

LiveBuild is in 2007 opgericht door drie twintigers met het idee dat iedereen iets goeds kan doen voor een ander. Eerlijk communiceren over de complexiteit van projecten, ongeacht het succes of falen daarvan, was daarvoor een belangrijke drijfveer.

In Nederland

We werken vanuit zes zelfsturende, vrijwillige teams aan diverse projecten en evenementen. Op deze manier dragen wij vanuit onze kracht in Nederland bij aan onze doelstelling in Kameroen.

In Kameroen

In Kameroen bouwen wij samen met lokale gemeenschappen aan water- en onderwijsvoorzieningen. Ons ultieme doel? Dat de dorpen ons niet meer nodig hebben en kunnen voorzien in hun eigen basisbehoeften. Zo kunnen ook zij hun volle kracht benutten om het leven van zichzelf en dat van anderen te verbeteren.

Gezamelijk initiatief

Onze projecten beginnen bij de wortels van het probleem: het opbouwen van ‘alternatieve’ instituties en organisaties in lokale gemeenschappen om te zorgen dat watersystemen goed beheerd kunnen worden. De daadwerkelijke bouw van een watersysteem komt later pas, op het moment dat de gemeenschap bewezen heeft klaar te zijn om het project zelf te kunnen beheren.

In Nederland

We werken vanuit zes zelfsturende, vrijwillige teams aan diverse projecten en evenementen. Op deze manier dragen wij vanuit onze kracht in Nederland bij aan onze doelstelling in Kameroen.

Gelijkwaardig

In Kameroen onderzoeken we hoe we de stap kunnen maken van een organisatie die afhankelijk is van inkomsten uit Nederland, naar een op zichzelf staande en inkomsten-genererende organisatie. De uitrol van de uitkomsten van dit onderzoek zullen de komende jaren centraal staan. Zoals de waterbedrijven onafhankelijk en duurzaam moeten bestaan, beogen we dit voor alle activiteiten van LiveBuild.

Hoe wij werken

Wij geloven dat iedereen iets goeds kan doen voor een ander, door datgene te doen waar je goed in bent en waar je plezier uit haalt.

Drie twintigers

LiveBuild is in 2007 opgericht door drie twintigers met het idee dat iedereen iets goeds kan doen voor een ander. Eerlijk communiceren over de complexiteit van projecten, ongeacht het succes of falen daarvan, was daarvoor een belangrijke drijfveer.

In Nederland

We werken vanuit Nederland met een klein team van vrijwilligers aan diverse projecten. Op deze manier dragen wij vanuit onze kracht in Nederland bij aan onze doelstelling in Kameroen.

In Kameroen

In Kameroen bouwen wij samen met lokale gemeenschappen aan watersystemen en dragen we bij aan herbebossing en natuurbehoud. Ons ultieme doel? Dat de dorpen ons niet meer nodig hebben en kunnen voorzien in hun eigen basisbehoeften. Zo kunnen ook zij hun volle kracht benutten om het leven van zichzelf en dat van anderen te verbeteren.

Gezamelijk initiatief

Onze projecten beginnen bij de wortels van het probleem: het opbouwen van ‘alternatieve’ instituties en organisaties in lokale gemeenschappen om te zorgen dat watersystemen goed beheerd kunnen worden. Daarvoor is bewustwording en kennisontwikkeling heel erg belangrijk. De daadwerkelijke bouw van een watersysteem komt later pas.

Gelijkwaardig

We werken in Kameroen alleen met lokale partners, met wie we al een jarenlange samenwerking hebben. Samen met hen kijken we hoe onze samenwerking nog gelijkwaardiger kan worden. De uitrol van de uitkomsten van dit onderzoek zullen de komende jaren centraal staan. Zoals de waterbedrijven onafhankelijk en duurzaam moeten bestaan, beogen we dit voor alle activiteiten van LiveBuild.
Met ons samenwerken?

Tim, projectcoördinatie
info@livebuild.org

Met ons samenwerken?

Tim, projectcoördinatie
info@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk