Tinto

8.000 inhabitants
LiveBuild werkt sinds 2011, in samenwerking met de lokale gemeenschappen van Tinto en Mbang, aan het Tinto waterproject. We ondersteunen de in totaal zes dorpen in het realiseren en beheren van duurzaam schoon drinkwater voor 8.000 inwoners in deze snel groeiende dorpen.

Waterproject Tinto

In het begin van 2010, tijdens het veldwerk van twee van onze projectcoördinatoren, kwamen we langs in het dorpje Tinto in de Southwest Region van Kameroen. Op een uur lopen van de eerste huizen van dit dorp is midden in het tropisch regenwoud een heldere stroom van goed en drinkbaar water. Heuvelafwaarts liggen naast Tinto nog vijf dorpen met een totaal van 8.000 inwoners.

Vanaf de waterbron lag al een pijpleidingsysteem dat de dorpen van water voorzag. De bevolking nam in deze 40 jaar aanzienlijk toe en de lokale gemeenschap probeerde zo goed en zo kwaad als het ging om het systeem draaiende te houden. Hierdoor was het water niet altijd schoon en leverde het systeem nog maar voor 55% van de inwoners water.

Een facelift

Met steun van LiveBuild zijn inmiddels de verouderde delen van het systeem opgelapt, is een deel van de pijpleiding vervangen en op enkele punten uitgebreid. Daarmee is de watervoorziening weer op peil en hebben bovendien bijna 3.000 extra inwoners toegang tot schoon drinkwater in hun dorp. Alleen Defang, het 6e dorp in het samenwerkingsproject, beschikt nog niet over water vanwege de te grote afstand tot de waterbronnen. Hiervoor zoekt het dorp in overleg met LiveBuild op dit moment naar een alternatieve oplossing.

Duurzaam beheer

Om te zorgen dat de gemeenschap het watersysteem goed blijft managen, zijn inmiddels trainingen geweest van zowel de watercommissie als van de lokale onderhoudstechnici. De watercommissie werkt aan het innen van bijdragen van alle huishoudens om zodoende ook voldoende geld te hebben voor onderhoud en renovatie werkzaamheden in de toekomst.

Waterproject Tinto

In het begin van 2010, tijdens het veldwerk van twee van onze projectcoördinatoren, kwamen we langs in het dorpje Tinto in de Southwest Region van Kameroen. Op een uur lopen van de eerste huizen van dit dorp is midden in het tropisch regenwoud een heldere stroom van goed en drinkbaar water. Heuvelafwaarts liggen naast Tinto nog vijf dorpen met een totaal van 8.000 inwoners.

Vanaf de waterbron lag al een pijpleidingsysteem dat de dorpen van water voorzag. De bevolking nam in deze 40 jaar aanzienlijk toe en de lokale gemeenschap probeerde zo goed en zo kwaad als het ging om het systeem draaiende te houden. Hierdoor was het water niet altijd schoon en leverde het systeem nog maar voor 55% van de inwoners water.

Een facelift

Met steun van LiveBuild zijn inmiddels de verouderde delen van het systeem opgelapt, is een deel van de pijpleiding vervangen en op enkele punten uitgebreid. Daarmee is de watervoorziening weer op peil en hebben bovendien bijna 3.000 extra inwoners toegang tot schoon drinkwater in hun dorp. Alleen Defang, het 6e dorp in het samenwerkingsproject, beschikt nog niet over water vanwege de te grote afstand tot de waterbronnen. Hiervoor zoekt het dorp in overleg met LiveBuild op dit moment naar een alternatieve oplossing.

Duurzaam beheer

Om te zorgen dat de gemeenschap het watersysteem goed blijft managen, zijn inmiddels trainingen geweest van zowel de watercommissie als van de lokale onderhoudstechnici. De watercommissie werkt aan het innen van bijdragen van alle huishoudens om zodoende ook voldoende geld te hebben voor onderhoud en renovatie werkzaamheden in de toekomst.

Vrijwilliger worden?

Koen van Bremen, Projectcoördinatie
kameroen@livebuild.org

Vrijwilliger worden?

Koen van Bremen, Projectcoördinatie
kameroen@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk