Voucher MVO Nederland

Op 19 juni hebben we van MVO Nederland een Voucher uitgereikt gekregen van 7.500 euro. Hiermee wordt de donatie, onderdeel van de samenwerking tussen LiveBuild en Pelican Rouge Coffee Roasters, verhoogd naar 22.500 euro. Deze voucher stelt MVO Nederland namens het ministerie van Buitenlandse zaken beschikbaar aan bedrijven en organisaties die de handen ineenslaan om ondernemerschap in ontwikkelingslanden te (onder)steunen. Tevens hebben we een rondleiding gehad door de branderij van Pelican Rouge Coffee Roasters en uitleg gekregen over het deel van branden en verpakken in de koffieketen.
Pelican Rouge Coffee Roasters heeft ons eerder gesteund door een jaarlijkse bijdrage te leveren aan het Sanyar Bassee Water project. Samen met hen hebben we het afgelopen jaar aan deze aanvraag gewerkt. Wat we in het gebied rondom Sanyar zien – en ook steeds meer in andere gebieden – is dat door de gevolgen van klimaatveranderingen én de groeiende vraag naar koffie wereldwijd de rol van de koffieboer ook veranderd.
Samen met Pelican Rouge en MVO Nederland gaan we daarom de komende jaren onderzoeken hoe wij als organisatie onze rol en kracht het beste kunnen inzetten. Zo hebben we via MVO Nederland toegang tot een groot internationaal koffienetwerk en zal Pelican Rouge ons ook in de komende jaren ondersteunen bij ons werk in Kameroen.
Daarnaast willen we gaan investeren in het opzetten en geven van trainingen aan nabijgelegen boerengroepen m.b.t. grondgebruik en alternatieve inkomstenbronnen. Hiervoor zijn we een training-structuur aan het ontwikkelen zodat de opgedane kennis ook daadwerkelijk toegepast kan worden. Zo zal er een tweejaarlijkse training plaatsvinden; de eerste bij de start van het koffieseizoen en een tweede bij de start van het oogstseizoen. Onderwerpen die centraal staan zijn onder andere het gebruik van chemicals, plukken van koffie en droogtechnieken. Dit alles om toe te werken naar een meer structurele en hogere kwaliteit van de koffie.
Emilia in Sanyar Bassee
Dit sluit goed aan bij de lange termijn aanpak die we, net als in de waterprojecten, beogen. We richten ons naast concrete projecten die we kwaliteit van koffie verbeteren op het organiseren van gemeenschappen zodat zij collectief impact kunnen maken. In onze ervaring zijn de tastbare projectactiviteiten nodig om de mensen aan te haken maar zijn het de zachte aspecten van projecten die bepalen of een project duurzaam succesvol is. Het vereist een lange adem en doorzettingsvermogen. Komende tijd zullen we dan ook updates geven over de ontwikkelingen van dit project.