Update Buea Town waterproject

In januari en februari bezochten Jaba en Eyole de 7 gemeenschappen die onderdeel zijn van `het Buea Town waterproject. Ze organiseerden verschillende bijeenkomsten waar ze de gemeenschap bijeenbrachten om dit project te presenteren, maar vooral om te horen wat de behoeftes van de bewoners zijn.
 

Eyole Lambe doet verslag:

Over het algemeen waren de reacties erg positief. De gesprekken waren erg interactief, en de bewoners enthousiast over de plannen. Maar behalve de interesse waren er ook wat twijfels, vooral door ervaringen uit het verleden met andere organisaties die verbetering in het watersysteem beloofden.
 
 
Jaba en Eyole presenteerden niet alleen de technische plannen, maar ook de aanpak wat betreft ‘community development’. We werken vanaf de start met de gemeenschap samen en we verwachten daarin ook volledige medewerking en betrokkenheid, ook op het gebied van besluitvorming en brainstorming.
Om het project op de lange termijn te doen slagen, is het optuigen van een lokale organisatie nodig die de betrokkenheid van de bewoners blijft onderhouden.
Tijdens het tweede bezoek werd het oprichten van een vereniging verder verkend. En we bereidden de bewoners voor op een selectieprocedure waar ze hun eigen vertegenwoordigers gaan kiezen, zoals het opstellen van een lijst van criteria waarmee kandidaten met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit met als doel het proces en de vertegenwoordiging zo open en transparant mogelijk te doen verlopen.
Daarnaast hebben we aan de dorpen gevraagd of ze jongeren willen aandragen die, na training, de rol van beheerders van het watersysteem willen vervullen.
 
Het enthousiasme voor het toekomstbeeld met toegang tot water was niet te onderdrukken. In ieder dorp dat we bezochten kwam die ene vraag steeds terug: hoe snel kunnen we schoon drinkwater verwachten?
 
We hebben geleerd om geen onrealistische verwachtingen te wekken. Maar aan de andere kant willen we hun positieve energie ook niet indammen. We namen ze daarom nogmaals mee in onze planning voor dit project, dat is opgedeeld in fases. Na iedere fase zal er water zijn in de gemeenschappen die op dat moment betrokken zijn.
 
Ook waren we benieuwd wat ze vinden van ons en het project. Dus we vroegen de aanwezigen om hun eerlijkheid en hun meningen. In het kort vertelden de dorpsbewoners ons dat ze het waardeerden dat we bij ieder bezoek steeds dezelfde boodschap herhaalden en dat we ook snel van start gaan. Dit wekt het vertrouwen dat hun schrijnende behoefte aan water snel over zal zijn.
 
Lees en bekijk hier het gedetailleerde verslag van Eyole in het Engels.