Projecten in Kameroen liggen tijdelijk stil

In deze video legt Eva uit wat de huidige situatie is in Kameroen en wat dat betekent voor ons waterprojecten.
 
Een groep mensen in Engelstalig Kameroen wil onafhankelijk worden van de republiek Kameroen. Zij zijn de jarenlange corruptie en de discriminatie zat. Dit speelt al sinds de jaren zestig maar sinds twee jaar is er sprake van protest en escaleert de onrust. De crisis in het land wordt met de dag erger met vele geweldplegingen, doden en gewonden tot gevolg. Zowel strijders voor onafhankelijkheid als het leger maken zich volgens Annesty International schuldig aan schendingen van de mensenrechten. Met naderende presidentsverkiezingen op 7 oktober 2018 is de verwachting dat het geweld nog meer zal escaleren.
Ook LiveBuild wordt geconfronteerd met deze moeilijke situatie. Onze projectpartners kunnen niet naar de projecten reizen. De dorpen waar wij mee samenwerken zijn vaak leeg, omdat de inwoners in de bush wonen en op de vlucht zijn voor het geweld. In goed overleg met onze lokale partners hebben wij besloten dat we de werkzaamheden in al onze projecten stil leggen. Dit om de veiligheid van onze partners, de medewerkers van het waterbedrijf en de inwoners van de dorpen te waarborgen.
Onze projectpartners en project coördinator blijven via de telefoon intensief in contact met de mensen die betrokken zijn bij de projecten. Zo blijven zij en wij op de hoogte van de ontwikkelingen in hun dorpen. We hopen weer te kunnen starten zodra de situatie dat toelaat. 
We houden jullie op de hoogte. Voor meer informatie over de situatie kan je deze nieuwsberichten lezen:
> Trouw > Amnesty International > BBC (contains disturbing scenes) > Washington Post
Eva Boeree

Eva Boeree
Waterprojecten
evaboeree@livebuild.org

Diffa

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk