Noodhulp aan Kameroen

Een paar maanden geleden berichten we over de onrust die gaande is in Kameroen. Omdat we niet aan de zijlijn willen blijven staan kijken, zijn we over gegaan op steunen van noodhulp. Hieronder lichten we onze keuze toe.
Wat is er aan de hand in Kameroen?
Een groep mensen in Engelstalig Kameroen wil onafhankelijk worden van de republiek Kameroen. Zij zijn de jarenlange corruptie en de discriminatie zat. Dit speelt al sinds de jaren zestig maar sinds drie jaar is er sprake van protest en escaleert de onrust. De crisis in het land wordt met de dag erger met vele geweldplegingen, doden en gewonden tot gevolg. Zowel strijders voor onafhankelijkheid als het leger maken zich volgens Annesty International schuldig aan schendingen van de mensenrechten.
Wat zijn de gevolgen van het conflict in Kameroen?
Veel dorpen zijn platgebrand en veel dorpsbewoners – ook van dorpen waar LiveBuild mee samenwerkt – zijn op de vlucht voor het geweld. Zij leven momenteel in groepjes in de ‘bush’ onder slechte omstandigheden. Deze ‘Internally Displaces Persons’ (IDP’s) zijn dus vluchtelingen in hun eigen land. Onder hen zijn kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken. In de bush is geen toegang tot medicijnen of schoon (drink)water.
In goed overleg met onze lokale partners is besloten dat we de werkzaamheden in al onze projecten stilleggen. Dit om de veiligheid van onze partners, de medewerkers van het waterbedrijf en de inwoners van de dorpen te waarborgen. Onze projectpartners en projectcoördinator blijven via de telefoon intensief in contact met de mensen die betrokken zijn bij de projecten. Zo blijven zij en wij op de hoogte van de ontwikkelingen in hun dorpen. We hopen weer te kunnen starten zodra de situatie dat toelaat.
Wat doet LiveBuild dan wel?
Normaliter ondersteunt LiveBuild structurele projecten die effect hebben op de langere termijn. Daarmee zorgen we dat de projecten geadopteerd worden door de dorpsbewoners, en dat de acties die we ondernemen duurzaam zijn. Toch hebben we – na lang overleg – besloten dat het geen optie is om niks te doen. We willen iets doen voor ‘onze’ dorpen.
Daarom geven we momenteel noodhulp aan de IDP’s van het dorp Mabonji in het Zuid-Westen van Kameroen. Dit doen we in de vorm van non-food items zoals medicijnen tegen malaria en griep, pijnstillers, verband en hydratatiezout. Een eerste lading ter waarde van €5000 is inmiddels succesvol geleverd aan de kampen in het bos bij Mabonji. Nog best een opgave, gezien de road blocks, ‘Ghost town Monday’s’ (dagen waarop alles gesloten moet zijn) en andere reisrestricties.
Gelukkig kunnen we ook voor dit project rekenen op onze vaste partners en onze projectcoördinator Emilia. Zij hebben ervoor gezorgd dat onze bijdrage, samen met die van lokale NGO’s zoals Center for Economic Development (CED), Farming and Animal Husbandry Project Cameroon (FAHP CAM) en Investing in People Worldwide (IPW) impact heeft kunnen maken.
En hoe nu verder?
We ‘struggelen’ niet alleen met de rol die we als LiveBuild nu innemen, maar ook met hoe we hier over goed over communiceren in Nederland. We belichten graag de positieve kanten van Kameroen, met al haar energie, ondernemerschap en dynamiek. We vinden het lastig om de ontstane afhankelijkheid en hulpbehoevendheid van de door het geweld geteisterde dorpen te laten zien.
Toch is het ook onderdeel van open en eerlijk communiceren, dus doen we de komende tijd ons best om je op de hoogte te houden.

Vera Diepeveen
Communicatie
vera@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk