LiveBuild profiel: Pa Maimo

Board Member bij Bafcoop
LiveBuilders Tirzah en Carine bezochten – los van elkaar – Kameroen en onze projecten. Een bijzonder avontuur met soms ook moeilijke momenten. Zij interviewden en fotografeerden daar de bijzondere mensen die met LiveBuild werken. Met deze portretten willen we je een mooi inkijkje geven in de drijfveren van een aantal sleutelfiguren in het Kameroense verhaal van LiveBuild.
Maimo Jacobs Suinyuy, ook wel ‘Pa Maimo’ genoemd, is onze oudste partner in Kameroen. Naast een imponerende carrière in het onderwijs, is Maimo betrokken bij ons koffieproject. Zonder Maimo zouden wij niet die lekkere koffie uit Kameroen kunnen verkopen. Maimo is manager van het koffie coöperatief Bafcoop in Kumbo, in de Noord-West regio van Kameroen. Daar waar de lekkerste Arabica koffie groeit.
“Ondanks dat ik ruim zeventig ben, blijf ik dit werk doen. Het is mijn sterke overtuiging dat ook de armsten onder ons een eerlijke kans op goed onderwijs verdienen. Alleen dan kunnen we ons land ontwikkelen. Daar heb ik veel voor over. Als ik voor 10.000 francs benzine in mijn auto doe, en me realiseer hoeveel we met dit bedrag kunnen doen voor kinderen, dan pieker ik er niet over om die benzine voor een plezierritje te verbruiken.”
“Ik ben geboren in 1942 als eerste zoon van vier kinderen ‘die het hebben overleefd’. Ik zeg dit er bewust bij, omdat in die tijd het sterftecijfer onder (pasgeboren) kinderen erg hoog was. Mijn geboortedatum weet ik inmiddels zeker, dat is 2 maart. Er was toen nog geen registratiesysteem voor geboortes, huwelijken en overlijden. Om aan een geboortebewijs te komen, moest je eerst naar de rechtbank, met een getuige die kon verklaren dat je daadwerkelijk op die dag was geboren.”
“Mijn ouders waren boeren en moesten flink afzien om te overleven. Op de lagere school waren de leerkrachten mijn grote voorbeeld. Ik bewonderde hen en droomde om zelf ook ooit les te kunnen geven en te kunnen leiden. Helaas kon ik mijn middelbare school niet afmaken, omdat mijn ouders het schoolgeld niet konden betalen. Ik had echter het geluk dat ik toch werd uitgekozen om de opleiding tot leerkracht te volgen; een driejarige opleiding die me tot niveau 3 opleidde. Dat was in 1963. Daarna kon ik nog de opleiding tot niveau 2 doen. Tijdens de opleiding had ik al snel de rol van coördinator in mijn klas en vanwege die opvallende leiderschapskwaliteiten, kon ik na mijn opleiding direct aan de slag als hoofdmeester. Dat was bijzonder. Ik heb ruim tien jaar op verschillende scholen als hoofdmeester gewerkt, om vervolgens ook nog de opleiding tot leerkracht niveau 1 af te ronden. Dat was in 1979.”
“Daarna ben ik bij de onderwijsinspectie komen werken als hoofd van de afdeling Pedagogiek en extra curricula. Ik haalde twee kwalificaties aan het College of Teachers, een instituut dat in Londen is gevestigd. Hierdoor kon ik onderwijsinspecteur worden voor de subdivisie van Kumbo. Dat heb ik tot mijn pensionering in 2004 gedaan. Daarna ben ik me blijven inzetten voor de verbetering van het onderwijskwaliteit en zocht daar in en buiten mijn netwerk zoveel mogelijk ondersteuning voor.”
Maimo op de werkplaats in Mbah
Maimo op de werkplaats in Mbah
“Via een kennis hoorde ik op een dag over een stagiaire uit Nederland, die dezelfde passie had voor onderwijs. Vanaf de eerste ontmoeting wisten we allebei dat we graag wilden samenwerken. We zijn om tafel gegaan en spraken af dat we als eerste het gebrek aan boeken op de scholen wilden aanpakken. Hij is familie en vrienden in Nederland gaan benaderen voor geld en ik heb hier mijn netwerk ingezet. Een jaar later was Knowledge for Children (KFC) geboren; een organisatie die basisscholen helpt om ieder jaar weer een basispakket aan boeken te kunnen aanschaffen. In eerste instantie richtten we ons ons op het boekenprogramma, later hebben we dat programma aangevuld met trainingen voor leerkrachten en leiderschapstrainingen. Inmiddels werken we met KFC op meer dan vijftig scholen.”
“In 2011 zijn we in contact gekomen met LiveBuild en sindsdien werken we samen voor de schoolprojecten Ntisaw, Nkeng en Mbah. Onze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie; de overtuiging dat er ook altijd een investering van een community moet zijn om een project te laten slagen. In het geval van de schoolprojecten betekent dit dat wij geld en technische assistentie beschikbaar stellen, en dat de gemeenschap alle lokaal beschikbare materialen aanlevert en de benodigde mankracht.”
“Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in de Presbyteriaanse kerk. Vanuit de kerk hadden we een hechte samenwerking met een kerkgenootschap in Duitsland, waarbij zij ons ondersteunden. Deze ondersteuning is na een jaar veranderd in een meer zakelijke relatie waarbij we koffie zijn gaan exporteren naar Duitsland en zij ons hiervoor betaalden. Zo ontstond ons koffie coöperatief Bafcoop. In 2013 hebben we LiveBuild benaderd of zij ook koffie bij Bafcoop wilden gaan afnemen. Na een grondige voorbereiding van een jaar hebben ze daadwerkelijk toegezegd en zijn we samen in de koffie gestapt.”
Pa Maimo met 10 koffieboeren van Bafcoop
Pa Maimo met 10 koffieboeren van Bafcoop
“Wat ik waardeer in de samenwerking met LiveBuild is dat ze doordacht te werk gaan. We werken als Bafcoop aan de verbetering van de capaciteiten van onze koffieboeren, aan zowel de kwalitatieve als kwantitatieve verbetering van hun koffie. We zijn richting onze boeren duidelijk over ons beleid. Wij kunnen hen een vaste prijs garanderen voor hun koffie, maar ‘those dancing with us, have to follow our rhythm’. Zij dienen hun koffieplantage goed te onderhouden volgens de instructies die wij ze geven tijdens onze trainingen, zodat hun koffie een goede kwaliteit heeft.”
“Voor de toekomst hoop ik dat in Kameroen vrede zal blijven, zowel binnen het land als binnen iedere familie, zodat iedereen graag naar Kameroen wil komen en niets hoeft te vrezen. Ik bid tot God dat hij ons land wil zegenen en ons streven naar good governance en economische stabiliteit wil ondersteunen.”

Carine Fraanje
Oude held
fraanjecarine@hotmail.com

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk