BAFCOOP Koffietraining

In mei hebben 200 boeren van het BAFCOOP koffiecoöperatief diverse trainingen gevolgd. Door middel van deze trainingen werken we samen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de koffie. Onderwerpen die tijdens deze trainingen centraal stonden waren:
  • Verbouwen van kwalitatief goede koffie
    Voorheen werd de nadruk binnen het koffiesysteem vaak gelegd op kwantiteit i.p.v kwaliteit. We zien gelukkig een kentering waarbij kwaliteit leidend (en beloond) wordt. Een positieve ontwikkeling hierin is dat er nu gebruik gemaakt wordt van biologische mest.
  • Efficiënte koffieverwerking
    Er is enorm veel praktijkervaring en kennis aanwezig binnen het coöperatief. Veel van deze kennis is generatie op generatie doorgegeven. Actuele kennis m.b.t. nieuwe bewerkingsmogelijkheden, oogsttechnieken, materiaalgebruik, etc. is echter vaak nog beperkt. Juist door gerichte trainingen te geven wordt er toegewerkt naar een betere verwerking van de koffiebonen. Zodoende verbetert de kwaliteit van de koffie en ontvangen de koffieboeren ook een betere prijs.
  • Betrekken van jongeren en vrouwen in het koffieproces
    Op het platteland geniet het verbouwen van koffie geen hoog aanzien. Te lage prijzen en tegenvallende oogsten zorgen ervoor dat er geen structurele bron van inkomsten is. Mede hierdoor trekken veel jongeren naar de stad. Door te investeren in trainingen gericht op koffieverbouw – en daaropvolgend het koffiebranden- en zetten – hopen we jongeren te betrekken en zo de koffiesector in zijn geheel te versterken.
 
Deze training draagt bij aan Global Goals nummer 8: eerlijk werk en economische groei en nummer 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen en werd georganiseerd dankzij financiële steun van Utrecht4GlobalGoals.

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk