Manganjo

Manganjo

3 dorpen
17.500 bewoners
Het Manganjo waterproject heeft tot doel om schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen te realiseren in drie dorpen in Kameroen: Mabonji, Nganjo Nene en haar kleine broertje Nganjo Titi. Een flinke verandering, aangezien de dorpelingen nu kilometers moeten lopen om hun gezinnen te voorzien van water. De dorpen managen en onderhouden het watersysteem straks zelf vanuit een op te zetten lokaal waterbedrijfje.

Ziekte door vervuild water

Geen van de drie dorpen bezit een schone waterbron, geschikt voor consumptie. Alleen in het regenseizoen biedt een aantal nabij gelegen bronnen voldoende water van redelijke kwaliteit. In het droge seizoen moeten de dorpsbewoners kilometers lopen voor schoon water. De meeste huishoudens graven een put op hun erf; dit water is niet drinkbaar, maar dient voor koken en wassen. Mede door gebrek aan schoon water en goed sanitair zijn de hygiënische omstandigheden erg slecht. De dorpen zijn al meerdere malen getroffen door een cholera epidemie en diarree klachten komen veel voor.

Bevlogen dorpsbewoners

Tien jaar geleden heeft een NGO al eens een watersysteem aangelegd in Nganjo Nene. Helaas is dit niet zorgvuldig gedaan en zonder enige inbreng van de dorpsbewoners. Het systeem heeft technisch nooit goed gefunctioneerd. De dorpelingen zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Onder leiding van de bevlogen voorzitter van de watercommissie, Daniel Mbong, hebben de dorpen nieuwe mogelijkheden voor een watersysteem onderzocht. Ze zamelden geld in voor een haalbaarheidsstudie en traden vervolgens in contact met LiveBuild. Dat de wens voor water in dit gebied groot is, blijkt iedere dorpsbijeenkomst die wij bijwonen. Telkens komen honderden dorpsbewoners bijeen om te luisteren en te discussiëren over de mogelijkheden voor schoon drinkwater.

Lokaal waterbedrijf

De drie dorpen hebben hun eigen waterbedrijfje opgezet en zullen dit zelf beheren. Dit lokale waterbedrijfje int geld van alle dorpsbewoners, om zo het watersysteem te kunnen repareren en op lange termijn zelfs volledig te kunnen vervangen. Op deze manier zijn de dorpen zelfvoorzienend. Conform de haalbaarheidsstudie, hebben ervaren lokale bouwers een watersysteem aangelegd dat start vanaf een hoger gelegen bron op ongeveer 2 kilometer van de dorpen.
Via een aantal tanks en leidingen zijn de drie dorpen met elkaar en de bron verbonden. Na veel voorbereiding in de gemeenschap van Mangango is het project in September 2016 gestart. Samen met projectleider Eyole Lambe en Jaba Wose is er een project comissie opgericht. De bestaat uit 5 mensen van Mganjo Nene en 1 van zowel Mganjo Titi als Mabonji.

Een volgende fase

De pijpen voor het watersysteem zijn ondertussen bij de dorpen aangekomen en in Mabonji is het aanleggen van de pijpen zelfs al klaar! In Nganjo wordt de tweede fase van het project binnenkort gestart. Tijdens de bijeenkomsten stond de gemeenschap open voor het project. Dit gaf goede moed, maar is nog veel werk te doen. We zullen nauw samenwerken met de gemeenschap (en het bestuur) in de activiteiten rondom het project.

We besteden veel aandacht aan de capaciteitsopbouw van de watercommissie en de lokale uitvoerders zodat het resultaat ook daadwerkelijk duurzaam is. Ook werken de dorpen onder leiding van experts aan een optimale hygiëne en goede sanitaire voorzieningen.

Ziekte door vervuild water

Geen van de drie dorpen bezit een schone waterbron, geschikt voor consumptie. Alleen in het regenseizoen biedt een aantal nabij gelegen bronnen voldoende water van redelijke kwaliteit. In het droge seizoen moeten de dorpsbewoners kilometers lopen voor schoon water. De meeste huishoudens graven een put op hun erf; dit water is niet drinkbaar, maar dient voor koken en wassen. Mede door gebrek aan schoon water en goed sanitair zijn de hygiënische omstandigheden erg slecht. De dorpen zijn al meerdere malen getroffen door een cholera epidemie en diarree klachten komen veel voor.

Bevlogen dorpsbewoners

Tien jaar geleden heeft een NGO al eens een watersysteem aangelegd in Nganjo Nene. Helaas is dit niet zorgvuldig gedaan en zonder enige inbreng van de dorpsbewoners. Het systeem heeft technisch nooit goed gefunctioneerd. De dorpelingen zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Onder leiding van de bevlogen voorzitter van de watercommissie, Daniel Mbong, hebben de dorpen nieuwe mogelijkheden voor een watersysteem onderzocht. Ze zamelden geld in voor een haalbaarheidsstudie en traden vervolgens in contact met LiveBuild. Dat de wens voor water in dit gebied groot is, blijkt iedere dorpsbijeenkomst die wij bijwonen. Telkens komen honderden dorpsbewoners bijeen om te luisteren en te discussiëren over de mogelijkheden voor schoon drinkwater.

Lokaal waterbedrijf

De drie dorpen hebben hun eigen waterbedrijfje opgezet en zullen dit zelf beheren. Dit lokale waterbedrijfje int geld van alle dorpsbewoners, om zo het watersysteem te kunnen repareren en op lange termijn zelfs volledig te kunnen vervangen. Op deze manier zijn de dorpen zelfvoorzienend. Conform de haalbaarheidsstudie, hebben ervaren lokale bouwers een watersysteem aangelegd dat start vanaf een hoger gelegen bron op ongeveer 2 kilometer van de dorpen.
Via een aantal tanks en leidingen zijn de drie dorpen met elkaar en de bron verbonden. Na veel voorbereiding in de gemeenschap van Mangango is het project in September 2016 gestart. Samen met projectleider Eyole Lambe en Jaba Wose is er een project comissie opgericht. De bestaat uit 5 mensen van Mganjo Nene en 1 van zowel Mganjo Titi als Mabonji.

Een volgende fase

De pijpen voor het watersysteem zijn ondertussen bij de dorpen aangekomen en in Mabonji is het aanleggen van de pijpen zelfs al klaar! In Nganjo wordt de tweede fase van het project binnenkort gestart. Tijdens de bijeenkomsten stond de gemeenschap open voor het project. Dit gaf goede moed, maar is nog veel werk te doen. We zullen nauw samenwerken met de gemeenschap (en het bestuur) in de activiteiten rondom het project.

We besteden veel aandacht aan de capaciteitsopbouw van de watercommissie en de lokale uitvoerders zodat het resultaat ook daadwerkelijk duurzaam is. Ook werken de dorpen onder leiding van experts aan een optimale hygiëne en goede sanitaire voorzieningen.

Meer weten over dit project?

Katja van Hoorn, Team Kameroen
kameroen@livebuild.org

Meer weten over dit project?

Katja van Hoorn, Team Kameroen
kameroen@livebuild.org

Blijf op de hoogte van ons werk

Blijf op de hoogte van ons werk